#YOUNGJAE  The First Global Online Fan Meeting ‘COLORS from Ars’

#YOUNGJAE 

The First Global Online Fan Meeting ‘COLORS from Ars’

🗓 วันเสาร์ 27 พ.ย.​64

⏰ 14:00น. (ไทย)

Live Streaming by TTM Live

บัตรราคา 900 บาท

📍 จำหน่ายบัตรทาง bit.ly/3k2viGq  ตั้งแต่ 4 พ.ย. 64 เวลา 10:00น. (ไทย) เป็นต้นไป

#YOUNGJAE1stLiveCOLORSfromArs