ชวนบอกรักแม่ออนไลน์ ซื้อดอกมะลิดิจิทัลกับสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯรายได้ช่วยเหลือผู้เดือดร้อน และขาดแคลนทั่วประเทศ

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, สิงห์ คอร์เปอเรชั่น, NextGen Solution, KAAB House (ค๊าปเฮาท์) ร่วมกับ กลุ่มบริษัทเซิร์ชฯ จัดกิจกรรม “บอกรักแม่ออนไลน์” เพื่อเป็นการมอบความรักความประทับใจระหว่างแม่ลูกผ่านสื่อโซเชียล เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ตั้งแต่วันที่ 9 – 31 สิงหาคมนี้

จึงอยากขอเชิญชวนลูกๆ ทุกท่าน มาร่วมบอกรักแม่ผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยกัน โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.บอกรักแม่ออนไลน์.com หลังจากนั้นเข้าสู่ระบบโดยผ่านทาง Facebook หรือ Line เลือกคาแรกเตอร์, เลือกสถานที่บอกรักแม่, เลือกการเดินทาง, เลือกข้อความบอกรักแม่, เลือกกระเช้า (ไม่มีการเสียค่าใช้จ่าย) หรือร่วมบริจาคซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิดิจิทัล ติดหน้าอกให้คุณแม่บนเว็บไซต์ในราคา 20 บาท หรือตามอัธยาศัย

นอกจากจะได้บอกรักคุณแม่ออนไลน์แล้ว ท่านยังสามารถร่วมสร้างบุญ สร้างกุศล ด้วยการซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิประดิษฐ์ต่างๆ จากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อแสดงถึงความรัก ความกตัญญูของลูกที่มีต่อแม่ รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกมะลิจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนและขาดแคลนทั่วประเทศ รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางของสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ncswt.or.th

Howto