“เวียนเทียนออนไลน์ ห่างไกลโควิด รักษาชีวิต รักษาธรรมในวันมาฆบูชา”

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ร่วมกับ NextGen Solution, KAAB House (ค๊าปเฮาท์) และกลุ่มบริษัท เซิร์ชฯ โดยมีพระมหา ดร.ณัฐพงษ์ นาคถ้ำ ที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนที่อยู่ต่างประเทศ และในประเทศไทยร่วมกิจกรรมในโครงการสัปดาห์พุทธศาสนา ด้วยการเวียนเทียนออนไลน์เนื่องในวันมาฆบูชา “เวียนเทียนออนไลน์ ห่างไกลโควิด รักษาชีวิต รักษาธรรมในวันมาฆบูชา” เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเป็นประโยชน์ต่อสังคม ในการเข้าถึงศาสนา ซึ่งจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่เราจำเป็นต้องเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยประชาชนสามารถร่วมเวียนเทียนได้แม้จะอยู่ที่บ้าน หรือเข้า State quarantine สำหรับคนไทยในต่างแดนที่ไม่สามารถเดินทางไปทำกิจกรรมที่วัดได้ ก็สามารถมาร่วมเวียนเทียนออนไลน์กับเราได้อีกหนึ่งช่องทาง

ทั้งนี้รูปแบบการเวียนเทียนออนไลน์ผ่าน www.มาฆบูชาเวียนเทียนออนไลน์.com ในโอกาสวันมาฆบูชา จะมีระบบการเวียนเทียนที่มีความพิเศษที่แตกต่างจากเวียนเทียนออนไลน์ครั้งที่ผ่านมา ก็คือ

“จุดเทียนส่องธรรม” เป็นระบบการจุดธูป เทียน และดอกไม้ โดยดอกไม้ หมายถึง การบูชาพระสงฆ์ผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ, จุดธูป หมายถึง การบูชาพระพุทธเจ้า, จุดเทียน หมายถึง การบูชาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า จากนั้นจะเป็นการเดินเวียนเทียน พร้อมเสียงบทสวดมนต์ “บทสรรเสริญ พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ”

“ส่งต่อเทียนด้วยจิตเมตตา” เป็นการแชร์เชิญชวนให้คนรู้จักผ่านช่องทางออนไลน์ ให้เข้ามาเวียนเทียนออนไลน์ เป็นการส่งต่อความปรารถนาดี เพื่อให้มีสิ่งดีๆ เข้ามา “ยิ่งแชร์ ยิ่งได้ ยิ่งให้มาก ยิ่งได้บุญมาก”

“คติธรรมสร้างพลังใจ” ฟังเสียงพระสงฆ์ให้ข้อคิดเพื่อเป็นพลัง และกำลังใจในการดำเนินชีวิตในช่วงเวลานี้ ไม่เกิน 1 นาที

พุทธศาสนิกชนทุกท่านสามารถร่วมกิจกรรมมาฆบูชาเวียนเทียนออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.มาฆบูชาเวียนเทียนออนไลน์.com ได้ตั้งแต่วันที่ 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 นี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *