อาร์ม-วิบูลย์ ชวนพุทธศาสนิกชนเวียนเทียนออนไลน์ในวันวิสาขบูชา

                คุณอาร์ม-วิบูลย์ ลีรัตนขจร ผู้บริหารกลุ่มบริษัท เซิร์ช ฯ , สถานีวิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร. FM106 MHz. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ยาฟ้าทะลายโจรตราใบห่อ, NextGen Solution การพัฒนาระบบโปรแกรม และ บริษัท KAAB House ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมรับฟังคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสัปดาห์วันวิสาขบูชา ในหัวข้อ “สัปดาห์พุทธศาสน์ คำปราชญ์ศาสดา” เพื่อเสริมสร้างสติ และเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต รวมถึงยังได้จัดสร้างเว็บไซต์เวียนเทียนออนไลน์ www.เวียนเทียนออนไลน์.com เพื่อเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา ซึ่งจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่เราจำเป็นต้องเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยประชาชนสามารถร่วมเวียนเทียนได้แม้จะอยู่กับบ้าน

            พุทธศาสนิกชนและผู้สนใจสามารถร่วมกิจกรรมเวียนเทียนออนไลน์ในโอกาสสัปดาห์วันวิสาขบูชาได้ตั้งแต่ วันที่ 4-8 พฤษภาคม 2563 ที่เว็บไซต์ www.เวียนเทียนออนไลน์.com #เวียนเทียนออนไลน์ #อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ