เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

SEARCH ENTERTAINMENT เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2537 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1.0 ล้านบาท โดยมีคุณวิบูลย์ ลีรัตนขจร และคุณจอนนี่ แอนโฟเน เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ผลิตรายการโทรทัศน์ และรับจ้างจัดงาน Public Presentation ต่างๆ ต่อมาภายหลัง ได้มีผู้เข้าร่วมลงทุนเพิ่มเติมคือ คุณธวัชชัย สัจจกุล, คุณจิระศักดิ์ สนธิวรชัย และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 3.0 ล้านบาท และเพื่อเป็นการขยายงานธุรกิจ ด้านผลิตรายการโทรทัศน์, งาน Public Presentation ในปี 2547 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 28.0 ล้านบาท

การประกอบธุรกิจ

  • การผลิตรายการโทรทัศน์ โดยเน้นรายการประเภทวาไรตี้ รายการเพื่อเด็กและเยาวชน หรือรายการปกิณกะบันเทิง ซึ่งเป็นรายการที่รวบรวมความบันเทิง ในรูปแบบต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการ ของผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย ที่มีความสนใจในรสชาติของรายการแตกต่างกันไป เช่น การแสดงดนตรี สาระน่ารู้ การพูดคุย การสัมภาษณ์บุคคลต่างๆ เป็นต้น ซึ่งผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ของรายกาประเภทนี้ จะครอบคลุมระดับอายุ เพศ วัย ที่ง่ายกว่ารายการประเภทอื่น เพราะเป็นรายการที่มีเนื้อหาสาระง่ายต่อการติดตาม และให้ความบันเทิงกับทุกเพศทุกวัย ซึ่งทางบริษัทฯ จะได้รายรับรายได้จากการขายโฆษณาคั่นในรายการ
  • รับจัดงาน Public Presentation รับจัดงานแสดงทุกรูปแบบ เช่น งานการประกวด งานเปิดตัวสินค้า การจัดคอนเสิร์ต งานด้านการรณรงค์ต่างๆ ทั้งของภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งทางบริษัทฯ จะได้รับรายได้จากค่าดำเนินงานดังกล่าว
  • อื่นๆ สำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น บริการเช่ากล้องโทรทัศน์นอกสถานที่ บริการห้องตัดต่อ เป็นต้น

กิจกรรมนอกเหนือจากการประกอบธุรกิจ

SEARCH ENTERTAINMENT เห็นความสำคัญของกิจกรรมเพื่อประโยชน์และสังคม ด้วยการตั้งทีมฟุตบอลรวมดารา 168 ชั่วโมง ขึ้นในปี 2541 มีประธานในการจัดตั้งคือ คุณธวัชชัย สัจจกุล, ผู้อำนวยการทีมคือ คุณวิบูลย์ ลีรัตนขจร, ผู้จัดการทีมคือ คุณโบ๊ท วิบูลย์นันท์ และคุณเสรี ชัยสงเคราะห์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือโครงการต่อต้านยาเสพติด และโครงการการกุศลหารายได้ต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม และเยาวชนในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งสมาชิกในทีมส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วย ศิลปินดารานักแสดง นักร้อง ที่มีใจรักในกีฬาฟุตบอล และต้องการช่วยเหลือสังคม โดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น